Επισκευές και Τεχνική Υποστήριξη, με αξιοπιστία και ποιότητα!

Στην TRC παρέχουμε υπηρεσίες επισκευών και δίνουμε νέες τεχνολογικές λύσεις
γύρω από Κινητά Smartphone – iPhone, Tablet – iPad, Υπολογιστές – Laptop, Δίκτυα – WiFi και άλλες συσκευές τεχνολογίας.

Τι μπορεί να κάνει η TRC για εσάς;

Επισκευή κινητών

Master holds new screen for replacement above disassembled smartphone in his laboratory, close up
 • Ταχύτατο διαγνωστικό έλεγχο
 • Αλλαγή Οθόνης
 • Αλλαγή μπαταρίας
 • Μεταφορά επαφών
 • Αναβαθμίσεις λογισμικών

Επισκευή Laptop & Pc

Laptop diagnosis with stethoscope on background
 • Ταχύτατο διαγνωστικό έλεγχο
 • Αντικατάσταση Οθόνης
 • Αλλαγή μπαταρίας
 • Αντικατάσταση Βύσματος Τροφοδοσίας
 • Αντικατάσταση Πληκτρολογίου
 • Αναβάθμιση Μηχανικού Δίσκου Σε SSD
 • Αναβαθμίσεις λογισμικών
 • Εγκατάσταση Antivirus/Malware